Veiligheidsstickers verplicht bedrijven

Welke veiligheidsstickers zijn verplicht voor bedrijven 

Veiligheidsstickers zijn essentieel voor elke werkplek. Ze geven belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze stickers kunnen variëren van eenvoudige waarschuwingen tot gedetailleerde instructies tot reflecterende stickers. Het is belangrijk om te weten welke veiligheidsstickers verplicht zijn voor jouw bedrijf, om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en een veilige werkomgeving biedt voor je werknemers. In onze blog vertellen wij je graag meer over dit alles. 

Waarom zijn veiligheidsstickers belangrijk? 

Veiligheidsstickers spelen een cruciale rol bij het voorkomen van ongevallen en verwondingen. Ze bieden directe visuele aanwijzingen die medewerkers kunnen helpen bij het identificeren van gevaren en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het negeren van ervan kan leiden tot incidenten wat gevaarlijk is voor je personeel. Maar het kan ook juridisch vervelende gevolgen voor je hebben. 

Wettelijke vereisten voor veiligheidsstickers 

De wetgeving rond veiligheidsstickers kan per land en industrie verschillen, maar er zijn enkele algemene richtlijnen die je moet volgen. In Nederland zijn bijvoorbeeld de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing. Deze voorschriften schrijven voor dat je als werkgever verplicht bent om je werknemers te informeren over mogelijke gevaren op de werkplek. Dit doe je onder andere door het plaatsen van de juiste veiligheidsstickers. 

Soorten verplichte veiligheidsstickers 

Er zijn verschillende soorten veiligheidsstickers die je verplicht moet hebben het ligt er wel aan binnen welke sector je bedrijf valt. Enkele veelvoorkomende zijn: 

Waarschuwingsstickers 

Waarschuwingsstickers geven aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn stickers die waarschuwen voor elektrische gevaren, chemische stoffen of andere risico's. 

Verplichte actie-stickers 

Deze stickers geven aan welke handelingen verplicht zijn om veilig te werken. Denk hierbij aan stickers die aangeven dat gehoorbescherming of veiligheidsbrillen verplicht zijn in bepaalde gebieden. 

Nooduitgangstickers 

Nooduitgangstickers zijn erg belangrijk in het geval van een noodsituatie. Ze geven duidelijk de locatie van nooduitgangen aan en moeten altijd zichtbaar en in goede staat zijn. 

Brandveiligheidsstickers 

Deze stickers geven informatie over de locatie van brandblussers, brandalarmen en andere brandbestrijdingsmiddelen. Het is belangrijk dat deze stickers goed zichtbaar zijn en regelmatig gecontroleerd worden op leesbaarheid. 

Veiligheidsstickers en bedrijfsspecifieke eisen 

Naast de algemene wettelijke vereisten, kunnen er specifieke eisen gelden voor jouw bedrijfstak. In de chemische industrie zijn bijvoorbeeld extra veiligheidsstickers nodig voor gevaarlijke stoffen, terwijl in de bouwsector stickers nodig zijn die wijzen op valgevaar en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Reflecterende stickers 

Reflecterende stickers zijn een essentieel onderdeel van veiligheidsmaatregelen, vooral in omgevingen met weinig licht of tijdens nachtelijke werkzaamheden. Deze stickers weerkaatsen licht, waardoor ze zelfs in het donker goed zichtbaar zijn. Dit is bijzonder belangrijk voor bedrijven die werken langs wegen, op bouwplaatsen of in de transportsector.  

Deze veiligheidsstickers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gevaarlijke zones te markeren, de randen van voertuigen of machines zichtbaar te maken. En om medewerkers te wijzen op nooduitgangen en andere cruciale locaties. Door hier gebruik van te maken zorg je ervoor dat belangrijke veiligheidsinformatie altijd zichtbaar is, ongeacht de lichtomstandigheden waardoor de veiligheid op de werkvloer wordt verhoogd voor iedereen. 

Terug naar overzicht